Ein Pobl

Mae’n llwyddiant fel sefydliad o ganlyniad i’n tîm talentog ac ymroddedig o bobl sy’n gweithio ar draws Cymru.

Mae gennym dros 170 o staff, o staff swyddfa i dîm o weithwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y maes, gan ddarparu gwasanaeth trwsio a chynnal a chadw o ansawdd uchel i breswylwyr Tai Wales & West.

Tîm Rheoli

Ein Cyfarwyddwr Rheoli sy’n gyfrifol am y ffordd y caiff ein sefydliad ei redeg o ddydd i ddydd, gyda chymorth tîm o reolwyr gweithredol.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here