Pam gweithio i ni?

Hyfforddiant a datblygu

Rydym yn gwerthfawrogi ein pobl yn fawr ac rydym yn dymuno buddsoddi mewn rhoi’r cymorth a’r sgiliau cywir i chi er mwyn i chi allu gwneud gwahaniaeth gyda’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu.

Mae dysgu a datblygu yn rhan annatod o’n busnes ac rydym yn ystyried bod datblygu ein staff yn un o’r prif gyfrifoldebau o fewn rôl pawb.

Rhaid i’r holl staff wneud ymrwymiad personol a buddsoddi eu hamser mewn manteisio ar gyfleoedd dysgu a datblygu a fydd yn gwella’u twf personol ac a fydd yn meithrin sgiliau ac ymddygiad.

Cyflogwr sydd wedi ennill gwobrau

Rydym wedi sicrhau Safon Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl, sy’n cydnabod faint yr ydym yn rhoi ein pobl yn gyntaf.

Buddion a chyflog cystadleuol

Rydym yn hyrwyddo cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac rydym wedi paratoi pecyn cynhwysfawr o gyflogau a buddion er mwyn helpu ein staff i gyflawni hyn. Mae hyn yn cynnwys popeth o wyliau blynyddol i bensiwn ac yswiriant gofal iechyd.


Darllen mwy

Cwmni Cymreig sydd â diben cymdeithasol

Rydym yn fenter gymdeithasol sydd â chydwybod cymdeithasol. Rydym yn darparu gwaith cynnal a chadw ar gyfer eiddo Tai Wales & West a bydd unrhyw elw y byddwn yn ei wneud yn cael ei wario ar ddatblygu diben cymdeithasol ein rhiant gwmni – gwneud gwahaniaeth i fywydau, cartrefi a chymunedau pobl.

Lleolir ein holl weithrediadau yng Nghymru, gan gefnogi busnesau lleol eraill a’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Darllen mwy

Gyrfaoedd gyda Gwasanaethau Cynnal a Chadw Cambria

Darganfod mwy am ein swyddi gwag presennol ac amrediad y buddion sy’n hyrwyddo cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

Dysgu mwy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here